Amenzi pentru munca la negru, aplicate de inspectorii ITM Sălaj

Nu mai puţin de două persoane care munceau fără a avea întocmite contracte de muncă au fost identificate de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Şi asta în cadrul ”Campaniei naţionale privind identificarea  cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor”. Campania s-a desfăşurat în cursul lunii trecute atât în domeniul relaţiilor de muncă RM, cât şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Astfel, în domeniul RM, inspectorii au controlat  36 de agenţi economici din care unul a fost sancţionat contravenţional pentru munca la negru (două persoane identificate fără acte). Deficienţele constatate pentru care s-au aplicat avertismente,  au fost pentru: nerespectarea prevederilor privind  munca de noapte, nerespectarea obligaţiei păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat  şi nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificării acestora în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic. De asemenea, în domeniul SSM  au fost controlaţi  22 de agenţi economici şi au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 8.000 de lei pentru lipsa instruirii lucrătorilor, respectiv nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la înălţime şi 19 avertismente. Deficienţele constatate şi sancţionate cu avertisment au fost pentru: neasigurarea instruirii în domeniul SSM pentru toţi lucrătorii; neutilizarea echipamentului individual de protecţie; lipsa semnalizarilor de securitate şi sănătate în muncă şi neasigurarea de către angajator a echipamentului de protecţie a lucrătorilor.

Leave a Comment