Absolvenţii sălăjeni, încurajaţi să se angajeze prin acordarea unei prime de 500 de lei

Absolvenţii instituţiile de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în valoare de 500 de lei.
Prima de încadrare se acordă absolvenţilor care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în vârstă de minim 16 ani, înregistraţi la agenţiile de ocuparea forţei de muncă judeţene, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau după caz reşedinţa; nu se încadrează la angajatori cu care au fost în raport de muncă în ultimii 2 ani; la data solicitării drepturilor nu urmează o formă de învăţământ; angajatorii nu au obligaţia potrivit legii, de a–i încadra în muncă; plata indemnizaţiei de şomaj nu a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează; nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă.
Acest drept se acordă la cererea persoanei, în termen de maximun 60 de zile de la data angajării, au transmis oficialii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj.
Potrivit sursei citate, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile menţionate anterior beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Beneficiază de aceast drept, absolvenţii care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
La finele lunii august, în evidenţele AJOFM Sălaj erau înregistraţi 767 de absolvenţi, 570 dintre ei fiind beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj. Alţi 46 s-au ales cu prima de încadrare pentru că şi-au găsit un loc de muncă.

One Thought to “Absolvenţii sălăjeni, încurajaţi să se angajeze prin acordarea unei prime de 500 de lei”

  1. Anonim

    Parinti ratati si de rahat daca ajung copiii lor sa munceasca (sclavi )de la 16 ani.

Leave a Comment