A demarat o nouă sesiune de finanţare europeană

Agenţia pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) face cunoscut că, începând marţi, se pot depune proiecte pentru obţinerea de finanţare europeană nerambursabilă pe Măsura 121 „Modernizarea Exploataţiilor Agricole” şi pe Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”. Sesiunea rămâne deschisă până în data de 18 ianuarie 2013, la ora 12. Fermierii sălăjeni care doresc să acceseze aceste măsuri îşi pot depune proiectele la Oficiul Judeţean pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP).
Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Obiectivele specifice se referă la: introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, şi care este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

Alte articole

One Thought to “A demarat o nouă sesiune de finanţare europeană”

  1. FONDURI NERAMBURSABILE UE

    2013 este anul in care Fondurile NERAMBURSABILE Europene se acorda si la noi la fel de usor ca in statele membre ale Uniunii Europene ! Detalii pe site-ul:wwwfondurieuropenenerambursabile.ro

Leave a Comment