25 februarie, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează că, până joi – 25 februarie 2016, trebuie depuse la unităţile fiscale, după caz, următoarele: Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097, care se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2016, formular 100; Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101, care se depune de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2016, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2016, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2016, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301; Depunerea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306, care se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311, care se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit g) lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2016, formular 390 VIES; Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …., formular 392A, care se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000; Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …., formular 392B. Se depune de catre persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei; Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …. , formular 393, care se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane (6) Cod Fiscal; Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, care se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă, care se depune de către plătitorii următoarelor venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte/convenții civile și de agent, din expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, din obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți, din alte surse.

Alte articole

Leave a Comment