Se organizează concurs pentru postul de secretar al Primăriei Zalău

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) scoate la concurs postul de secretar al municipiului Zalău, funcție asigurată în prezent, prin interimat, de Claudia Ardelean. Funcția a devenit vacantă din 10 iulie 2018, odată cu pensionarea lui Stelian Potroviță – fostul secretar al municipiului Zalău. Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor este 6 februarie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și  declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. În 20 februarie, începând cu ora 10 va avea loc proba scrisă, iar data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Concurs pentru ocuparea unui post de auditor

Tot în această perioadă, ANFP organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Audit din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Zalău, județul Sălaj.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum un an. Depunerea dosarelor se face până în 6 februarie.

Alte articole

3 Thoughts to “Se organizează concurs pentru postul de secretar al Primăriei Zalău”

  1. Anonim

    O PROPUN PE maria marc SEFa analfabeta a Citadinului

  2. Anonim

    Dar de ce se mai face concurs, cînd în Rrom-ânia se știe dinainte cine va reuși?

  3. Anonim

    Ardelean C si Onutan M ………….prietene de in toate………. Merg la Bucuresti impreuna

Leave a Comment