Proiect finalizat de Primăria Zalău pentru calitatea managementului și eficiența serviciilor

Primăria municipiului Zalău a găzduit, vineri, 28 iunie 2019, o conferință de presă susținută viceprimarul Nicolae Fazakas împreună reprezentanți ai Departamentului de Resurse Umane, cu ocazia finalizării proiectului ”Calitate, eficiență și performanță la nivelul managementului UAT Municipiul Zalău (CEP UAT Zalău)”. Scopul proiectului vizează îmbunătățirea performanței organizaționale la nivelul UAT Municipiul Zalău prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice locale, prin dezvoltarea capacității personalului de a implementa și îmbunătăți un instrument unitar de management al calității și performanței cu scop de creștere a eficienței serviciilor oferite de către administrația publică.

Proiectul răspunde prin toate acțiunile sale la consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice, întrucât activitățile propun implementarea și eficientizarea unui sistem de management al calității specific UAT-urilor.

„Proiectul a avut o abordare integrată care privește adaptarea și transformarea structurilor pentru fluidizarea comunicării, schimbului de experiență și idei în domeniul managementului calității și performanței și realizarea de referințe strategice, de monitorizare și evaluare. De asemenea, prin introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală se optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice – SCAP”, spun  reprezentanții municipalității.

Prin implementarea CAF, acțiunilor ce privesc schimbul de experiență cu alte instituții publice, proiectul are ca scop dezvoltarea și introducerea de standarde comune la nivelul APL proprii primăriilor, în concordanță cu SCAP. În aceeași măsură, apreciem că proiectul răspunde la susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, ce conduce la creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice materializat prin formularea unui ghid de bune practici.

Prin implementarea proiectului se urmărește obținerea următoarelor rezultate: sistem de management al calității și performanței corelat cu planurile de acțiune în etape implementat în APL – CAF; cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice.
Domeniile de formare/instruire propuse sunt evaluarea și monitorizarea sistemului de management al calității precum și performanță în administrația publică.

În cadrul proiectului au participat la cursuri de perfecționare un grup de 109 persoane, angajați ai Primăriei municipiului Zalău, Poliției Locale Zalău și ai Direcției de Asistență Socială Zalău.

”Acest proiect este benefic pentru Primăria municipiului Zalău, deoarece prin acest schimb de experiențe avem oportunitatea de a afla lucruri noi care ne vor ajuta la optimizarea activității noastre în instituție, din care sperăm să rezulte o relație mai bună cu cetățenii” , a precizat viceprimarul Nicolae Fazakas, în cadrul conferinței de presa.

 

 

 

Leave a Comment