Meseșul – element principal pe stema comunei Agrij

Comuna Agrij are o nouă stemă, aprobată recent prin Hotărâre de Guvern. Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat (împărțit în patru părți). În primul cartier, în câmp roșu se află un turn de argint, stilizat cu o poartă și două ferestre negre. În al doilea cartier, în câmp de argint se află o crenguță verde de prun cu flori naturale În al treilea cartier, în câmp de argint se află un brâu undat albastru. În al patrulea cartier, în câmp roșu se află un munte de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate: turnul stilizat face aluzie la turnul roman de observație de pe dealul Măgura. Crenguța de prun semnifică ocupația locuitorilor, pomicultura. Brâul undat reprezintă hidrografia localității. Muntele semnifică muntele Meseș, la poalele căruia se află așezată localitatea Agrij. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent şi viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea tradiţiei, preocupările cotidiene, idealurile colectivităţilor umane respective. Consiliul local al comunei Agrij a adoptat Hotărârea nr. 32/2013 prin care și-a însușit proiectul de stemă. Prefectul județului Sălaj și-a exercitat controlul de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local. Proiectul de stemă ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ, semnat de prefectul județului Sălaj și președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.

Leave a Comment