Laleaua pestriță – unul dintre simbolurile de pe noua stemă a orașului Cehu Silvaniei

Orașul Cehu Silvaniei are o  nouă stemă, aprobată recent prin Hotărâre de Guvern. Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată. În primul cartier, în câmp albastru, se află un leu rampant de aur, orientat spre stânga, care ține în una dintre labe o sabie de argint. În cartierul doi, în câmp albastru, se află o lalea pestriță. În vârful scutului, în câmp roșu, se află o semilună de aur cu două stele cu cinci colțuri, tot de aur și o săgeată de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate. Semnificațiile elementelor însumate ale stemei: semiluna cu cele două stele și săgeata amintesc de familia Dragffy care devine proprietară a cetății începând cu anul 1461. Leul rampant cu sabia în labe face referire la familia Gyulaffy care din anul 1569 dobândește cetatea Cehului ca răsplată a vitejiei în lupta antiotomană. Laleaua reprezintă rezervația naturală de lalea pestriță. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș. Consiliul local al orașului Cehu Silvaniei a adoptat Hotărârea nr. 37/2014 privind însușirea variantei finale a proiectului stemei orașului Cehu Silvaniei. Proiectul de stemă ce s-a discutat de către comisia județeană formată din specialiști în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor și alte domenii, a fost supus vizionării și dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoțit de un memoriu justificativ, însușit de prefectul județului Sălaj și de președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost avizat de către Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române.

 

 

 

Leave a Comment