Îmbunătățirile Funciare sălăjene la raport

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare (IF) Sălaj a prezentat, zilele trecute, raportul cu activitatea desfășurată anul trecut. Filiala sălăjeană are în administrare o suprafaţă totală amenajată cu lucrări, de 133.484 hectare (ha) din care: 14.232 ha – capacitate de desecare (1.656 ha desecare cu pompare și 12.576 ha desecare gravitaţională),119.161 ha capacitate de combatere a eroziunii solului, constituită în 37 de amenajări. Potrivit raportului remis redacției Magazin Sălăjean, obiectivele Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Sălaj sunt: administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente pe teritoriul județului, realizarea de noi investiții pe terenuri aparținând persoanelor fizice și juridice la solicitarea acestora, precum și reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente în județul Sălaj, prin lucrări de natura investițiilor, protecția infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor  prin emiterea de avize și acorduri pentru investiții care se amplasează în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare. Pentru atingerea obiectivelor, în 2020, Filiala Teritorială de IF Sălaj a întocmit și depus documentație atât pentru lucrări de I+R, cât și pentru investiții noi. Cu personalul din unitate s-au executat lucrări de distrugere a vegetaţiei pe canale, diguri şi coronamentului barajelor în 10 amenajări. Locurile ȋn care au fost executate aceste lucrări sunt  Craidorolţ Vârşolţ, CES Apǎrare Zalǎu, CES Hereclean Zalǎu, CES Sǎlajul Superior, CES Bocşa Sǎlǎjeni, Ces Crasna Amonte Vârşolţ CES Uileac Carastelec, CES Valea Maja Şamşud Chieşd. La solicitarea unor UAT-uri (Primăria Pericei, Primăria Vârşolţ, Primăria Hereclean ş.a.) s-a intervenit preventiv pentru asigurarea secţiuni de scurgere prin defrişarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase şi decolmatarea secţiunii de scurgere la podeţe şi alte CH. S-a aprobat si s-a demarat refacerea a două poduri dalate în amenajarea CES Drighiu Groapă, lucrare necesară pentru refacerea infrastructurii afectate de fenomene meteorologice extreme din anul 2019. Au fost reînnoite autorizaţiile de gospodărire a apelor  pentru 28 de amenajări. S-a întocmit și depus  documentația pentru expertizarea celor 11 baraje din administrarea Filialei Salaj ȋn vederea obţinerii autorizării de funcţionare în siguranță. S-a întocmit planul tehnic anual pentru 2021 cu Nota de fundamentare a acestuia. La nivelul Filialei Teritoriale de IF Sălaj s-a monitorizat situaţia precipitaţiilor şi a funcţionării amenajărilor de desecare şi de CES din cadrul filialei . S-a făcut inventarul suprafețelor amenajate cu lucrări de desecare și combaterea eroziunii solului în vederea completării formularului statistic AGR1IF și a inventarului fizic al lucrărilor de IF: 39 amenajări de IF cu lucrările aferente. Personalul di Filiala Sălaj a fost implicat în activitatea de înregistrare gratuită a imobilelor la nivel de sector cadastral sau U.A.T, lucrare realizată din fonduri publice prin P.N.C.C.F. (Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară) pentru întăbularea imobilelor aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea ANIF. Filiala a colaborat cu OCPI Sǎlaj, pentru identificarea sectoarelor cadastrale aflate în programul PNCCF, pentru obţinerea informaţiilor cu privire la firmele care au contractat lucrări de cadastru sistematic, pentru a putea colabora referitor la ieșirile în teren pentru măsurători si pentru identificarea lucrărilor care sunt în administrarea FTIF Sălaj. Pe anumite tronsoane din Secțiunea 3B, AUTOSTRADA  Brasov-Cluj-Borș, s-au identificat suprafețe de teren si imobile  aflate în administrarea ANIF Sălaj, pentru transferul dreptului de proprietate, se mai arată în raportul de activitate al instituției, aferent anului trecut. În colaborare cu firmele de proiectare și construcție ale Autostrăzii Brașov-Cluj-Borș’’, Secțiunea 3B, angajații instituției au întocmit proiecte pentru  refacerea lucrărilor de IF care urmează să fie afectate de lucrările la autostradă. Pentru evidenţa suprafeţelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare care se scot din circuitul agricol și asigurarea acestora, s-au emis 287 avize şi acorduri. În vederea modernizării şi reabilitării amenajărilor de desecare şi combaterea eroziunii solului din cadrul Filialei Teritoriale de IF Sălaj prin Planul  Naţional de Redresare şi Rezilienţă au fost întocmite de către specialiştii din cadrul serviciului un număr de 18 documentaţii pentru sistemele de desecare şi nouă documentaţii pentru sistemele de combaterea eroziunii solului. Pentru un obiectiv s-a depus la Direcţia de Urbanism din cadrul CJ Sălaj cererea privind emiterea Certificatului de urbanism în vederea adjudecării prin licitaţie a serviciilor de proiectare faza DALI şi Expertiză tehnică. Pentru realizarea de venituri din alte activităţi permise de lege s-au contractat servicii de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate, convenţional curate în canalele din cadrul amenajărilor de IF.

Leave a Comment