Facilități fiscale acordate zălăuanilor de municipalitate

Primăria municipiului Zalău va acorda, pentru perioada 16 martie – 31 mai 2020, o reducere de 50 la sută la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri. Astfel, administrația locală vine în sprijinul agenților economici și persoanelor fizice care, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor create de virusul SARS-CoV-2 au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea activității economice. Această facilitate se adresează persoanelor fizice și juridice care au în proprietate clădiri nerezidențiale, cât și concesionarilor, locatarilor și titularilor dreptului de de administrare sau folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale. De asemenea, în acest an, Primăria Municipiului Zalău acordă facilități, scutiri și bonificații, astfel: scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru 11 categorii de clădiri și terenuri. Se mențin facilitățile fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare, pentru activitatea de deratizare și dezinsecție; în ceea ce privește impozitul/taxa pe clădire la persoane fizice, cota aplicată asupra valorii impozabile se păstrează la nivelul anului 2019, respectiv clădiri rezidențiale – 0,1 la sută; clădiri nerezidențiale – 0,3 la sută. În ceea ce privește impozitul/taxa pe clădire la persoane juridice, cota aplicată asupra valorii impozabile se păstrează la nivelul anului 2019, respectiv clădiri rezidențiale – 0,1 la sută; clădiri nerezidențiale – 1 la sută; clădiri nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol – 0,4 la sută; 5 la sută din valoarea impozabilă a clădirii în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului 2020. Persoanele fizice care plătesc taxele și impozitele până la 30 iunie beneficiază de bonificație de 10 la sută. Persoanele juridice care plătesc taxele și impozitele până la 30 iunie beneficiază de bonificație de 5 la sută; gratuitate pentru elevi și pensionari pentru transportul în comun; sprijin pentru familiile tinere care a căror copii nu sunt înscriși la grădiniță sau creșă, pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 

 

 

 

 

2 Thoughts to “Facilități fiscale acordate zălăuanilor de municipalitate”

  1. nelu

    Ceva nu-i in clar ca suntem in 26 iunie 2020 !

  2. EU

    OUG 69/2020 permite acordarea unei reduceri de până la 50% din impozitul anual pe clădiri. Deci reducerea nu se face proporțional, așa cum Primăria Zalău o face, în scopul ca reducerea să fie cât mai mică. Prin urmare Primăria Zalău NU ajută mediul de afaceri așa cum declamă mereu, dimpotrivă! Acestea sunt fapte, nu vorbe!

Leave a Comment