Contractarea serviciilor de proiectare a parcării și spațiului de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău: în linie dreaptă

Pe perioada următoarelor 4 luni, începând de luni, 09 septembrie 2019 (data preconizată pentru semnarea contractului aferent serviciilor de proiectare), se va realiza întreaga documentație tehnică de proiectare a lucrărilor de amenajare a parcării și spațiului de agrement, o investiție a Consiliului județean propusă a se realiza în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău.
Această documentație tehnică va lua în considerare o serie de lucrări principale propuse, precum și elementele de specificitate date de configurația terenului pe care este propusă realizarea acesteia.
Astfel, la începutul anului 2020, va fi disponibilă soluția tehnică pentru realizarea unei parcări semiîngropate (numărul exact al locurilor acesteia îl vor detemina ridicările topografice care se vor realiza în acest interval de 4 luni dedicat serviciilor de proiectare, fiind estimate în acest moment aproximativ 70 de locuri de parcare) cu infrastructura, suprastructura și delimitările platformei folosite pentru parcare aferente, trotuare și alei, sistem de afișare a capacității parcării și locurilor de parcare libere, marcaje rutiere (inclusiv numerotarea locurilor de parcare), sistem de supraveghere video, precum și instalațiile pentru colectarea apelor pluviale și iluminat public. Pe de altă parte, soluția tehnică va lua în considerare și amenajarea exterioară a unui spațiu verde și de agrement care va încadra această parcare semiîngropată și care va menține pe cât posibil zona verde existentă dar și crearea altor spații verzi, care vor fi echipate cu mobilier specific parcurilor (bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, lampadare etc.) dar și cu echipamente fitness de exterior. Odată încheiată această etapă de realizare a documentației tehnice vor putea demara procedurile de achiziție publică pentru desemnarea constructorului investiției.
Valoarea serviciilor de realizare a documentației tehnice – proiectare este de aproape 149.000 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul județului.
M. S.

Alte articole

Leave a Comment