Concurs în Primăria Zalău: se caută consilier pentru achiziții publice

Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier în cadrul Direcției Tehnice – Serviciul Investiții, Achiziții Publice. Jobul scos la concurs se adresează doar persoanelor cu studii superioare și cu vechime în muncă. Candidații interesați în a participa la concurs trebuie să îndeplinească câteva condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul “Ştiinţe inginereşti” sau “Ştiinţe sociale”, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, dar și abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare constând în:  confidenţialitate, obiectivitate, responsabilitate și profesionalism. Durată normală a timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore săptămânal. Potrivit anunuțului, concursul  constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor, care se va face în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (18 ianuarie, ora 16); proba scrisă care se va desfăşură în 2 februarie, ora 10, respectiv interviul care se va se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, camera 30, până în 18 ianuarie, ora 16 și trebuie să conțină: formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric şi în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituţiei, curriculum vitae – modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; cazierul judiciar și declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul primăriei, “Serviciul resurse umane, salarizare”, camera 30, telefon 0260-610550 interior 162, e-mail: potrovitadana@zalausj.ro, persoană de contact: Dana-Maria Potroviţă – consilier şi pe pagina de internet a primăriei.

 

4 Thoughts to “Concurs în Primăria Zalău: se caută consilier pentru achiziții publice”

 1. Anonim

  Potrovita? Cand dipare numele asta din Primarie?

 2. Nu sunteti deja destui in Primaria Zalau?

  Nu puteti transfera din alte compartimente? Aveti o structura de personal comparabila cu primarii de municipii mult mai mari.

 3. Anonim

  Când rariti din armata de juriști? Este o armata de gagicute simandicoase care aduc mult progres și proiecte orașului……

  1. Anonim

   NUMA LA PRIMARIE? LA POLITIE SEFUL POLITIEI JECAN ADRIAN SA ANGAJAT TATAL PENSIONARDE FOST ANGAJAT AL POLITIEI JECAN IOAN, UN BAIAT CARE A FOST DISPONILIZATA GASIT PE OLX ANUNTUL CA O FIRMA DE PAZA DIN SIBIU CAUTA SEF DE OBIECTIV IN ZALAU LA TENARIS UNDE SA DESCHIDE UN SANTIER, A VB CU PATRONUL SAU INTILNIT LA HANUL DRUMETILOR IN DATA DE 5 IANUARIE AU STABILIT TOTUL ,PATRONUL A MERS LA POLITIE PT AVIZ DE DESCHIDEREA PUCTULUI DE LUCRU, ACOLO IA FOST IMPUS SA IL IA PE PENSIONARUL DE POLITIE ADICA TATAL SEFULUI POLITIEI CA NUMAI ASA PRIMESTE AVIZUL, INTRO ORA OMUL LA SUNAT PE BAIAT SI IA SPUS CA II PARE FOARTE RAU DAR NU ARE CE FACE, ACEASTA E ROMANIA , BETUL BAIAT SA UMBLE A CERE SAU SA SE AGATE CA NU ARE UNDE LUCRA ,DOAR PENSIONARUL CU PENSIE MARE ARE NEVOIE DE INCA UN LOC DE MUNCA, MA INTREB PINA CIND SINTEM UMILITI?

Leave a Comment