Autoritățile susțin că Sălajul este pregătit pentru iarnă

În vederea întâmpinării sezonului rece în condiții de siguranță în ceea ce privește starea drumurilor pe parcursul acestei ierni, la nivelul Instituţiei Prefectului Sălaj a fost întocmit Planul județean de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor negative ale situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2018– 2019. Acest plan cuprinde acțiunile ce se vor desfășura pentru protecția căilor rutiere, combaterea efectelor generate de îngheț, polei și înzăpezirii, cu termene și responsabilități la nivelul tuturor factorilor și instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență specifice iernii.

Prin Ordin de prefect a fost constituită o comisie mixtă (formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului Județul Sălaj, Consiliului Județean Sălaj, ISU Sălaj și Serviciul Politiei Rutiere) pentru verificarea periodică a stocurilor și stadiul de aprovizionare cu materiale antiderapante, a dotării și funcționării utilajelor de intervenție pentru perioada sezonului rece la nivelul districtelor și punctelor de sprijin ale SDN Zalău  la nivelul drumurilor județene, precum și a UAT-urilor.

Drumurile naționale existente pe raza judetului Sălaj sunt în lungime totală de 273,855 kilometri, iar autoritatea contractantă, pe segmentul acestor activități, este Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj, Lot 4 SDN Zalău. În cazul acestor drumuri, potrivit datelor prezentate de prefectul Florin Florian, SDN Zalău acționează în baza ,,Programului  operativ de acţiune pentru protecţia drumurilor nationale pentru iarna 2018 – 2019,, prin care este organizat serviciului de deszăpezire la nivelul celor șase baze de deszăpezire (Baza Meseș, District Bocșa, District Jibou, District Glod, District Nușfalău, District Zimbor și două puncte de sprijin în Ciumărna și Mesteacăn). Contractul semnat în 15 octombrie este valabil până în 31 martie 2019 și are o valoare totală de aproximativ 140.000 de lei (fara TVA) sumă aferentă activităților până în 31 decembrie 2018.

Serviciile de deszăpezire vor fi prestate de Asocierea Riposta – Athos SRL. La nivelul bazelor se află în acest moment pregătit un stoc de 2.835 tone sare, fiind totodată contractate cantitățile de 40 tone clorură de calciu și 6,6 tone carburant. Sunt pregătite pentru a acționa în orice moment, 43 de utilaje de deszăpezire, din care 11 utilaje proprii și 32 închiriate.

În ceea ce privește rețeaua județeană de drumuri, de 590 km, aceasta este împărțită pe nivele de viabilitate, astfel: 201,594 km de nivel I, 195,542 de nivel II, 151,443 km de nivel III și 41,415 km de nivel IV. Autoritatea contractantă în cazul acestor drumuri este Consiliul Județean Sălaj.

Prin Hotarârea Consiliului Județean Sălaj nr. 113/31 august 2018 a fost aprobat  Programul pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene din administrarea Consiliului Judeţean pentru perioada de iarnă 2018 – 2019 care cuprinde măsurile și lucrările ce se propun a fi executate, termenul de realizare, precum și răspunderile ce revin, pentru buna coordonare a activității de prevenire a înzăpezirii drumurilor și realizării unei intervenții rapide și eficiente.

Durata contractului (termenul de deszăpezire precizat în acordurile de asociere): 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019, iar valoarea este de 130.000 de lei (până la 31 decembrie 2018) sumă alocată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 135/ 30.10.2018.

În cursul lunii decembrie a.c, Consiliul Județean va aloca prin aceiași procedură, tranșa a doua, necesară până la data de 15 martie 2019 (tranșa a doua se poate diminua sau majora în funcție de condițiile meteorologice și prognozele meteo); 36 Unități administrative teritoriale (UAT)- uri vor presta serviciile specifice.

Pentru întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrare, cele 36 de unități administrativ-teritoriale responsabile acționează astfel: 15 UAT-uri în regie proprie cu utilajele și materiale din dotare, iar la nivelul a 21 UAT–uri pe bază de contracte încheiate cu societăți/agenți economici; utilaje și stocuri de carburanți și materiale de deszăpezire existente în  23 noiembrie 2018: pentru intervenția pe drumurile județene sunt contractate și funcționale un număr 137 de utilaje și se află în stoc 439,5 tone sare, 2071,4 tone nisip și stoc carburant: 31,9 tone. În privința drumurilor comunale, ce însumează aproape 866 kilometri 61 primării reprezintă autoritățile contractante, iar prestatori de servicii sunt 39 UAT-uri în regie proprie cu utilajele și materiale din dotare; 22 UAT–uri pe baza de contracte încheiate cu societăți/operatori economici. Utilaje și stocuri de carburanți și materiale de deszăpezire existente în 23 noiembrie 2018:

Până în prezent, pentru intervenția pe rețeaua de drumuri comunale și străzi locale, autoritățile publice locale/prestatorii de servicii de deszăpezire dispun de un număr 90 de utilaje (buldoexcavator, încărcător frontal, tractor, sărărițe, autovehicul cu lamă, etc), și se află în stoc aproape 1.000 de tone de sare, 2.972 tone nisip și un stoc de carburant de peste 16 tone.

Pentru intervenția la nivelul drumurilor comunale și străzilor, cantitățile de materiale antiderapante existente deja în stoc (sare, nisip ) în cazul unui număr foarte mare de UAT-uri (41 la sută) acoperă deja aproape tot necesarul pentru toată perioada de iarnă respectiv cantitățile existente pe stocuri acoperă necesarul pentru o perioadă mai mare de 20 de zile (23 la sută), o nouă contractare și aprovizionare ulterioară urmând a se realiza apoi în funcție de fenomenele meteorologice produse, pe toată perioada sezonului rece.

 

 

Alte articole

Leave a Comment