Asociațiile de proprietari nu vor mai fi controlate de primării. Ce se întâmplă cu atestatul pentru administratorii de bloc

Un proiect de modificare a legislației privind asociațiile de proprietari și condominii intră în dezbaterea Parlamentului după ce au fost luate în considerare propuneri formulate după mai multe discuții cu reprezentanții asociațiilor.

Principala prevedere propusă a fi abrogată din legea actuală este cea referitoare la verificarea, sprijinul și îndrumarea, de către primăriile de pe raza localității, a asociațiilor de proprietari, scrie legestart.ro.

”Autorităţile administraţiei publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea si îndrumarea asociaţiilor de proprietari”, este textul propus pentru articolul 10, alineat 1 din Legea 196/2018. De asemenea, alineatele 4-6 de la același articol se abrogă.

Se elimină și obligaţia administratorilor de a obţine un atestat de la primărie.

Prin proiect se mai propun clarificări privind detalierea componentelor condominiilor şi divizarea asociaţiilor în funcţie de acestea, deoarece există situaţii când, în funcţie de anumite utilităţi, nu se poate face o separare clară a componentelor. Alte modificări se referă la modul de înființare a asociațiilor de proprietari, în cazul existenței mai multor coproprietari – facilitarea includerii unor noi membri, ulterior înființării.

Secțiunea privind asociațiile de chiriași este eliminată complet, deoarece face obiectul unei alte reglementări, iar în secţiunea privind drepturile şi obligaţiile proprietarilor, proprietarilor nu li se va permite să aibă acces la anumite documente ale asociaţiei care cuprind date cu caracter personal. Proprietarii vor avea obligaţia să notifice preşedintele privind orice schimbare intervenită în privinţa celor care locuiesc, inclusiv chiriaşii.

În cazul daunelor, proprietarii pot mandata alte persoane să-i reprezinte în faţa terţilor

În cazul urgenţelor precum inundaţiile, proprietarii vor fi obligaţi să permită accesul în locuinţă fără preavizul emis de 5 zile.

Se elimină prevederea că administratorul nu poate face nici o cheltuială din fondul administraţiei, fără acordul scris al adunării generale, dar și plafonul de casă de 1.000 lei pentru păstrarea banilor în casierie.

Se introduce din nou mențiunea privind consumul de gaz la comun din lista cheltuielilor repartizate după numărul de persoane.

În cazul proprietăţilor cu altă destinaţie decât cea de locuire, repartizarea cheltuielilor privind consumul de energie termică pentru încălzire se va face în funcţie de suprafaţa utilă.

Alte articole

One Thought to “Asociațiile de proprietari nu vor mai fi controlate de primării. Ce se întâmplă cu atestatul pentru administratorii de bloc”

  1. Legile lu peste !

    L 196/2018 este una din multele legi proaste, inaplicabile. Oare care asociatii s-au constitute in Zalau dupa noua lege, inscrise la Judecatorie, ca trebuiau sa fie o suta? Eu zic ca nici una, daca gresesc, rog sa fiu contrazis

Leave a Comment