1.800.000 lei pentru pregătirea de iarnă în anul 2019 a peste 560 km drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj

Prima tranșă a celor 3.600.000 lei alocați pentru finanțarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj, respectiv 1.800.000 lei, tranșa aferentă anului în curs, a fost repartizată celor 36 de comune din județul Sălaj și orașului Jibou, în baza Acordurilor de asociere semnate în acest sens, de către fiecare unitate adminsitrativ teritorială cu autoritatea județeană.
Acestea vizează realizarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă pe sectoarele de drumuri județene ale căror trasee se situează pe raza teritorială a fiecăreia dintre cele 37 de unități administrativ-teritoriale dar și, în unele cazuri, pe raza comunelor învecinate, fiecăreia dintre unitățile administrativ-teritoriale asociate, fiindu-i repartizate de către Consiliul județean sumele necesare realizării lucrărilor pentru întreținerea pe timp de iarnă a tronsoanelor de drum județean aferente, în funcție de numărul de kilometri de drum județean al cărui traseu străbate unitatea administrativ-teritorială respectivă (și învecinată, după caz) și a nivelului de viabilitate a drumului județean respectiv.
Astfel, urmare a aprobării repartizării sumelor aferente fiecărei unități adminstrativ teritoriale de către Consiliul județean reunit în ședința ordinară în data de 28 octombrie 2019 și a realizării transferurilor acestor sume în zilele imediat următoare, fiecare dintre cele 37 de unități administrative asociate pentru operaționalizarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020 (15 noiembrie 2019 – 15 martie 2020), va putea demara măsurile specifice de pregătire a tronsoanelor de drum județean, asigurarea cu material antiderapant, asigurarea intervențiilor specifice, dar și activitatea de coordonare și informare în cadrul programului amintit, precum și organizarea şi instruirea personalului de către unitatea adminstrativ teritorială, astfel încât, din data de 15.11.2019, să poată fi demarată orice intervenție necesară.
Lucrările de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene finanțate pe baza repartizărilor realizate în baza Acordurilor de asociere menționate, se referă la combaterea lunecușului, a poleiului și înzăpezirii pe drumurile județene cu utilaje și materiale adecvate, asigurarea stocurilor necesare de material antiderapant, semnalizarea rutieră specifică iernii, precum și lucrări specifice în scopul înlăturării efectelor perioadei de iarnă. Aceste lucrări se vor executa operațional în intervalul 15 noiembrie 2019- 15 martie 2020, interval de timp ce va fi adaptat în funcție de condițiile meteo.
Repartizările sumelor către unitățile administrativ – teritoriale participante în cadrul Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020, aferente tranșei anului 2019, în funcție de criteriile amintite (numărul de kilometri de drum județean al cărui traseu străbate unitatea adminsitrativ-teritorială respectivă – și învecinată, după caz- și a nivelului de viabilitate a drumului județean respectiv) sunt următoarele: Jibou (DJ 108 A, 1,10 km nivel 1 – 4.200 lei), Băbeni (DJ 109 E, 10,65 km nivel 2 – 35.150 lei), Bălan ( DJ 109 R, 8,60 km nivel 3 – 24.100 lei), Bănișor ( DJ 191 E, 9,3 km nivel 2 – 30.700 lei), Benesat (DJ 196, 7,97 km nivel 1 – 30.300 lei), Bobota (DJ 110 B, 15 km nivel 3, 1 km nivel 4 – 43.700 lei), Buciumi ( DJ 108 A, 10, 20 km nivel 1 – 38.800), Camăr (DJ 109 P, 10,36 km nivel 2, 4,46 km nivel 4 și DJ 110 B, 5,88 km nivel 4 – 51.800 lei), Carastelec (DJ 110, 8,5 km nivel 2, 5,50 km nivel 3 – 43.450 lei), Vârșolț (DJ 108 G, 30,34 km nivel 1 – 115.300 lei), Chieșd (DJ 108 F, 11,05 km nivel 2, 3,95 km nivel 4 – 43.200 lei), Coșeiu ( DJ 110 A, 7 km nivel 2, 2,96 km nivel 4 – 28.150 lei), Crasna ( DJ 191 E 1 km nivel 2 și DJ 191 G 11,61 km nivel 3 – 35.800 lei), Creaca (DJ 108 A, 17,76 km nivel 1 – 67.500 lei), Cuzăplac ( DJ 108 N, 10,25 km nivel 3 – 28.700 lei), Dragu (DJ 109, 10,33 km nivel 2 și DJ 161, 4 km nivel 3; 3 km nivel 4 – 50.400 lei), Dobrin ( DJ 108 D, 26,513 km nivel 1 și DJ 108 T, 3 km nivel 3 – 109.150 lei) Fildu de Jos (DJ 103 N, 10 km nivel 3 și DJ 108 N, 9,56 km nivel 2; 10,26 km nivel 4 – 77.000 lei), Gîlgău (DJ 109 F, 3 km nivel 1; 0,85 km nivel 2 și DJ 109 E, 11,2 km nivel 3 – 45.600 lei), Gîrbou ( DJ 108 B, 14,6 km nivel 1 și DJ 108 S, 7,2 km nivel 3 – 75.650 lei), Halmășd ( DJ 109 P, 12, 43 km nivel 2 – 41.050 lei), Hereclean ( DJ 110A, 5,50 km nivel 2 – 18.150 lei), Hida ( DJ 109, 3,73 km nivel 2 – 12.300 lei), Ileanda ( DJ 109 E, 6,50 km nivel 2 și DJ 110 C, 7,60 km nivel 2, – 46.550 lei), Lozna ( DJ 109 E, 10 km nivel 2 – 33.000 lei), Măieriște ( DJ 110, 10 km nivel 3 și DJ 108 F, 12 km nivel 1, – 73.600 lei ), Nușfalău (DJ 191 D, 3,30 km nivel 2 și DJ 110 E, 5 km nivel 3, – 24.900 lei), Plopiș ( DJ 110 E, 13,47 km nivel 3 și DJ 191D, 14,70 km nivel 2 – 86.250 lei), Poiana Blenchii ( DJ 109 F, 3,40 km nivel 1 – 12.900 ), Rus ( DJ 108 S, 0,85 km nivel 2 și DJ 109 E, 7,30 km nivel 2, – 26.900 lei), Sâg ( DJ 191 E, 0,98 km nivel 2 și DJ 191 D, 13,33 km nivel 3, – 40.600 lei), Sărmășag (DJ 110 B; 16,49 km nivel 3 – 46.200 lei), Șimișna ( DJ 108 S, 18, 79 km nivel 2; 4,2 km nivel 3 și DJ 109 A, 2 km nivel 4, -77.150 lei), Someș Odorhei ( DJ 108 A, 18,54 km nivel 1 și DJ 108 E, 12 km nivel 2; 5,60 km nivel 4, – 119.650 lei), Treznea ( DJ 108 A, 10,44 km nivel 1 și DJ 108 R, 12,18 km nivel 1, – 86.000 lei), Surduc ( DJ 108 B, 6,6o km nivel 1 și DJ 110 D, 13,25 km nivel 2, – 68.850 lei), Mirșid ( DC 21, 4,30 km nivel 4 – 7.300 lei).
Programul pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020 cuprinde intervențiile în asociere asupra a peste 560 de kilometri de drumuri județene, din care peste 370 au nivelul 1 și 2 de viabilitate, valoarea acestuia fiind de 3.600.000 lei, fonduri alocate de la bugetul județului. Asigurarea întreținerii pe timp de iarnă a celor aproximativ 100 km de drumuri județene care completează rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului județean Sălaj și care sunt cuprinși în proiecte de reabilitare și/sau modernizare este în sarcina constructorilor contractați pentru realizarea respectivelor lucrări de modernizare și /sau reabilitare.
M. S.

Leave a Comment