O nouă ediţie a concursului de debut al editurii “Caiete Silvane”

Editura “Caiete Silvane”, editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj, instituție a Consiliului Județean (CJ) Sălaj, organizează concursul anual de debut, ediţia 2016, cuprinzând următoarele secţiuni: poezie, proză, critică şi istorie literară şi eseu. Cei interesaţi, trebuie să ştie că manuscrisele, în limba română, participante la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 19 februarie 2016, în format electronic (pdf sau doc) pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro sau prin poștă, în format printat, însoțite de varianta în format electronic, la adresa CCAJ Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cu mențiunea pe plic pentru Concursul de debut al Editurii „Caiete Silvane”. Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie, maxim 50 de pagini (format A4, corp de literă 12), cele de proză/ critică literară/istorie literară, maxim 400.000 de semne, iar cele de eseu maxim 300.000 de semne. Lucrările declarate câştigătoare (de un juriu format din personalități ale lumii literare) vor fi anunțate la Zilele revistei „Caiete Silvane” (18 – 20 martie 2016) și vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane” până la ediția următoare a Zilelor menționate. Sunt acceptate şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Potrivit organizatorilor, premiile concursului constau exclusiv în publicarea volumelor, la cele patru categorii menționate, iar manuscrisele nepublicate nu se înapoiază. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 07245.70646 sau prin e-mail la adresele: caietesilvane@yahoo.com; office@caietesilvane.ro.

Alte articole

Leave a Comment