O nouă carte la Editura ”Caiete Silvane”. Elena Musca – ”Meșteşugurile sălăjene de la medieval la contemporan”

La  Editura  „Caiete Silvane” în colecția ”Memoria” a apărut  o nouă carte: Elena Musca, ”Meșteşugurile sălăjene de la medieval la contemporan” – cuvânt înainte de acad. prof. Ştefan Ştefănescu. Volum a apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Elena Musca, născută Edroiu, a văzut lumina zilei în 22 martie 1950, în comuna Budila, județul Brașov. Studiile le-a început în localitatea natală și le-a continuat la Brașov, iar studiile universitare le-a urmat la Cluj, la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității ”Babeș-Bolyai”, fiind absolventă a promoției 1973. A profesat câțiva ani în învățământ, iar din anul 1981 a devenit muzeograf la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, ulterior cercetător științific, șef de secție și director al acestei instituții în ultimii ani de activitate. A fost colaborator al Universității ”Vasile Goldiș”, filiala Zalău, unde a condus seminarii și un curs. A participat în țară și în străinătate la nenumărate sesiuni de comunicări științifice, cursuri de pregătire în domeniul de specialitate și a publicat peste 100 de lucrări științifice în revistele de specialitate, fiind și coautor sau autor al unor volume de specialitate. A derulat proiecte culturale finanțate de Consiliul Europei, este membru fondator al multor organizații neguvernamentale în domeniul cultural și al educației pentru democrație. Documentarea arhivistică a fost domeniul predilect, în arhivele din: Zalău, Cluj, București, alte orașe ale țării, dar și din Budapesta. Este doctor în științe istorice, iar teza de doctorat a constituit fundamentul lucrării de față despre meșteșugurile și arta meșteșugarilor sălăjeni.

Leave a Comment