Circulație cu restricții pe trotuarul din vecinătatea imobilului ”Cazarma General Dragalina”

Circulația pietonilor pe trotuarul din dreptul clădirii în care actualmente își desfășoară activitatea Consiliul Județean (CJ) Sălaj, strada 9 Mai, este una cu restricții. Acestea sunt cauzate de zidul de împrejmuire al clădirii care prezintă fisuri verticale. Pentru a veni în sprijinul cititorilor care ne-au semnalat în repetate rânduri faptul că circulația pietonilor pe trotuarul precizat este restricționată de aproximativ trei luni, am solicitat un punct de vedere reprezentanților CJ Sălaj cu privire la aceast aspect. Potrivit acestora, la finalul anului trecut, în urma Ordinului Prefectului Județului Sălaj numărul 368, Comisia mixtă pentru constatarea ṣi evaluarea gradului de degradare a zidului de împrejmuire a imobilului ”Cazarma General Dragalina”, prezentul sediu al CJ Sălaj, a constatat faptul că zidul de sprijin prezintă, pe o lungime de aproximativ 20 metri, fisuri verticale care pornesc de la nivelul trotuarului pe toată înălțimea acestuia, precum ṣi porțiuni cu tencuială exfoliată. Astfel, avȃnd în vedere aspectele constatate, s-a impus efectuarea, în regim de urgență, a unor lucrări de consolidare ṣi punere în siguranță a zidului, iar pȃnă în momentul realizării acestor lucrări, pentru a preveni producerea unor accidente, s-a impus luarea unor măsuri de semnalizare ṣi izolare a zonei. Ulterior acestei etape, CJ Sălaj a demarat trei proceduri de licitație publică, primele două fiind anulate, din cauza faptului că nu a fost prezentată nicio ofertă din partea unor potențiali operatori economici pentru achiziția unor servicii de expertiză tehnică – documentație menită să identifice cauzele degradării zidului, precum ṣi intervențiile care se impun asupra acestuia. În cele din urmă, serviciile de expertiză tehnică au fost contractate ṣi aceasta urmează a fi finalizată până în 30 iulie, iar pe baza ṣi în funcție de rezultatele acesteia va fi demarată procedura de achiziție publică privind serviciile de proiectare tehnică ṣi de execuție a lucrărilor. ”Pȃnă în momentul soluționării problemei, CJ Sălaj încearcă obținerea avizului necesar amplasării unei treceri pentru pietoni provizorie situată pe strada 9 Mai, astfel încȃt circulația pietonilor între cele două sensuri de mers să se realizeze în condiții de siguranță ṣi respectȃnd normele de circulație rutieră”, au precizat reprezentanții CJ Sălaj.

Leave a Comment