Nouă apariţie editorială: „Graiurile din Sălaj”

La Editura Academiei Române, sub egida Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a apărut recent volumul „Graiurile din Sălaj”, avându-i ca autori pe Maria Marin (coord.), Mihai Conțiu, Bogdan Marinescu, Carmen-Ioana Radu şi Marilena Tiugan.
După cum precizează Maria Marin în Introducerea acestei lucrări de referință, volumul a fost întocmit, într-o primă formă, în perioada 1977-1979, de către echipa de dialectologi participanți la cercetarea de teren, însă, din lipsă de fonduri materiale, lucrarea nu a putut fi definitivată, respectiv publicată.
„Dată fiind valoarea materialului dialectal (texte și glosar) și a studiului lingvistic elaborat pe baza acestuia, în anul 2015 am revenit asupra lucrării. Astfel, cu aprobarea conducerii Institutului de Lingvistică «Iorgu Iordan – Al. Rosetti», volumul a fost reintrodus în planul științific pe anul 2016 al Departamentului de dialectologie și onomastică și propus pentru publicare la Editura Academiei Române”, precizează coordonatorul cărţii.
Potrivit acestuia, selectarea localităților s-a făcut „după criteriul vechimii acestora, urmărindu-se, totodată, o repartiție relativ uniformă pe suprafața județului”. Textele au fost culese din șase localități: Giurtelec (comuna Măeriște), Cristolț, Bălan, Meseșenii de Sus (comuna Meseșenii de Jos), Tusa (comuna Sâg) și Buciumi”.

Leave a Comment