Noi membri ai Asociației Scriitorilor din județul Sălaj

La Adunarea Generală a Asociaţiei Scriitorilor din județul Sălaj, din 9 februarie 2017, ordinea de zi a cuprins prezentarea situaţiei financiar-contabile a Asociaţiei, programul activităţilor în anul 2017 realizarea de legitimaţii pentru membrii AS-SJ, dezvoltarea paginii de facebook a AS-SJ, realizarea unui site al AS-SJ, în funcţie de resursele financiare, realizarea unui pliant al AS-SJ, parteneriate cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, cu Cenaclul literar „Silvania”, Casa de Cultură a Sindicatelor și cu alte instituții ce vor să sprijine activitatea AS-SJ (întâlniri cu scriitori, lecturi publice etc.); aplicarea proiectului cu Primăria Zalău și cu alte instituții – „Scriitorii și Zalăul”; parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cu unități de învățământ, cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în vederea întâlnirii scriitorilor din cadrul AS-SJ sau a invitaților acestora cu elevi din licee; demararea proiectului Antologiei/ Dicționarului scriitorilor din Sălaj.Un alt punct pe ordinea de zi a fost primirea de noi membri în Asociaţie. În cadrul Consiliului Director al AS-SJ, întrunit în data de 8 februarie 2017, s-au analizat dosarele de înscriere ale următorilor solicitanţi: Viorel Mureşan, Artemiu Vanca, Silvia Bodea Sălăjan, Ileana Petrean-Păuşan, Ioan Pop, Simona Ardelean, Porumb-Ghiurco Cosmin-Gabriel. Întrunind criteriile Regulamentului de înscriere în AS-SJ, după dezbaterea din Adunarea Generală, s-a votat în unanimitate primirea acestora ca membri cu drepturi depline ai Asociaţiei, care numără acum 33 de membri.

 

 

Leave a Comment