Lansări de carte la Zilele revistei „Caiete Silvane”

În cadrul celei de-a noua ediţii a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, care se vor desfăşura în perioada 18-19 martie 2016 la Zalău, vor fi lansate şi două cărţi semnate de colaboratori permanenţi ai revistei „Caiete Silvane”. Este vorba despre Marin Pop şi Gheorghe Moga. Cărţile celor doi autori au apărut cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj.
Primul volum lansat în cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane” – „Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938)” a apărut la Editura Caiete Silvane, ediţie alcătuită, îngrijită şi studiu introductiv – Marin Pop, cuvânt înainte – Cristian Fulger. „Prezenta ediţie continuă munca deosebită a reputatului istoric clujean Mircea Popa, care a realizat o selecţie de articole din întreaga operă scrisă a lui Corneliu Coposu, între 1935‑1947 şi după 1990,în lucrarea Corneliu Coposu, Semnele timpului.
Am considerat că perioada clujeană, cuprinsă între anii 1935‑1938, perioada de debut şi ascensiune profesională vertiginoasă a tânărului jurnalist Corneliu Coposu, redactor la ziarul România Nouă din Cluj este una distinctă în cadrul operei sale scrise. Este şi cea mai prolifică, deoarece în paginile ziarului amintit publică în cei aproape trei ani de activitate, respectiv 17 octombrie 1935 – 19 aprilie 1938, când ziarul este desfiinţat de cenzura carlistă, aproximativ 200 de articole. Dintre acestea, în volumul Semnele timpului, apărut la Editura de Vest din Timişoara, în anul 1997, sunt publicate aproximativ 20 de articole. Restul articolelor cuprinse în prezenta ediţie sunt inedite. (…).Având în vedere faptul că după instaurarea regimului comunist, Corneliu Coposu a fost marginalizat şi trecut la index, la fel ca întreaga elită interbelică, am considerat că avem datoria morală de a‑l reabilita sub aspect intelectual şi să redăm opiniei publice adevărata pregătire profesională a marelui nostru înaintaş sălăjean.
Am încercat, pe cât a fost posibil, să păstrăm ortografia originală, pentru a se putea surprinde mai bine parfumul epocii în care au fost scrise articolele”, afirmă Marin Pop despre volumul „Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938)”.
Cea de a două carte, care va fi lansată la Zilele revistei „Caiete Silvane”, este semnată de Gheorghe Moga – „File de dicţionar – expresii şi reflecţii” şi a apărut tot la editura precizată, prefaţă de Viorel Mureşan. „Cartea de faţă reprezintă rezultatul însumării unor articole prin care Dl Profesor dr. Gheorghe Moga susţine, în revista Caiete Silvane, de câţiva ani buni, o consistentă pagină de cultivare a limbii, tocmai acum când publicistica pe teme lingvistice a devenit aproape intruvabilă.
Descinzând din Filologia clujeană în anii de aur ai U.B.B., pe când sub cupola ei prindea aripi şi Echinox‑ul, direct într‑o provincie fără orizont, unde uşor şi repede te puteai prăfui, Gheorghe Moga a găsit apăsătoarei cariere didactice, ce‑i devenise modus vivendi, pandantul adâncirii în studiul limbii române. Articolele sale, scrise numai după un lung timp de sedimentare şi reflecţie, arată şi o largă predispoziţie spre receptarea literaturii clasice. Stilul scriitorilor face obiectul preocupărilor sale, cel mai adesea. (…). În afara unui mic grup de specialişti, care ar putea face parte din corpul didactic, cartea Dlui Profesor Gheorghe Moga se îndreaptă spre cititorul cultivat, atent la propria exprimare, însă şi la felul cum noi toţi ne raportăm la limbă. Dar mai ales spre tinerii, mă tem că tot mai rari, aşternuţi pe studiul limbii române, de pe bănci de liceu sau facultate”, scrie în postfaţa cărţii scriitorul Viorel Mureşan.

Leave a Comment