Invitație la dialog

Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, invită primăriile, instituțiile publice de cultură, instituțiile de învățământ și ONG-urile cu activitate în domeniul cultural din județul Sălaj să comunice, până cel târziu în 11 decembrie 2020, pe adresele de e-mail și fax ale instituției: office@culturasalaj.ro, caietesilvane@yahoo.com, 0260-612870, agenda culturală pe anul 2021: manifestări culturale organizate de primării sau de alte instituții și organizații de pe raza unităților administrativ-teritoriale, propuneri de manifestări culturale, programe, proiecte, spectacole, concerte pentru care se solicită sprijin de la CCAJ Sălaj; propuneri pentru editarea, cu sprijinul instituției, prin Editura “Caiete Silvane”, în anul 2021, de monografii ale localităților, școlilor, bisericilor, precum și alte tipuri de publicații: cărți diverse, reviste, pliante etc.; alte propuneri de activități culturale pentru care se cere sprijin de la Consiliul Județean Sălaj/CCAJ Sălaj.

Leave a Comment