Instituțiile de cultură și firmele pot obține până la 75.000 de lei pentru proiecte culturale

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) lansează, în 1 septembrie, o sesiune de finanțare a proiectelor culturale pentru care sunt alocați 15 milioane de lei. Sunt eligibile proiectele derulate de întreprinderi și persoanele fizice autorizate (PFA) ce vizează arii precum teatrul, dansul, artele vizuale și educația prin cultură, iar plafonul maxim pentru proiecte este stabilit la 75.000 de lei.

Apelul de participare vizează atât proiecte cu derulare anuală, cât și programe culturale cu o durata de minimum 18 luni, ce se vor desfășura începând din ianuarie 2018.

Finanțarea se adresează, conform legii, asociațiilor, fundațiilor, instituțiilor de cultură publice și private, persoanelor fizice autorizate, societăților comerciale care derulează activități culturale.

În urma consultărilor avute la în luna iunie, Consiliul AFCN a decis introducerea în cadrul acestei sesiuni a unei arii dedicate evenimentelor cu caracter repetitiv de tip festival, cu precizarea că înscrierea acestor proiecte la orice altă arie atrage eliminarea lor administrativă. Bugetul alocat pentru finanțarea de proiecte culturale este de 13 milioane de lei.

Cele 11 arii de finanțare propuse în această sesiune au priorități specifice, definite în glosarul de termeni. Acestea sunt: Arte Vizuale, Teatru, Muzică, Dans & Performance Art, Intervenție culturală, Rezidențe de creație, Educație prin cultură, Promovarea culturii scrise, Patrimoniul Cultural Material, Patrimoniul Cultural Imaterial, Proiecte de tip festival / cu caracter repetitiv.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează: 75.000 lei – Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte de tip festival/cu carater repetitiv; 65.000 lei – Educaţie prin cultură; 60.000 lei – Rezidenţe de creaţie; 50.000 lei – Intervenţie culturală, Promovarea culturii scrise, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.

Între criteriile de eligibilitate se vor avea în vedere înscrierea bugetului solicitat în limita plafonului maximal de finanțare corespunzător ariei și asigurarea unei co-finanțări de minimum 10 la sută din bugetul proiectului. Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie. Un operator cultural poate înscrie în concurs  maximum 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.

Un buget de 2 milioane de lei este alocat pentru finanțarea programelor culturale multianuale, cu anvergură și premize de sustenabilitate, axate pe producția de proiecte artistice noi. Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum 150.000 lei – maximum 200.000 lei. Solicitarea unui buget  mai mic sau mai mare duce la eliminarea administrativă a proiectului.

Un operator cultural poate înscrie în concurs o singură propunere multianuală pe sesiune. Aceasta nu poate fi depusă în același timp și la finanțări anuale și la cele multianuale. Cofinanțarea de cel puțin 25 la sută din suma propusă și existența a cel puțin doi parteneri naționali și/sau internaționali sunt condiții de eligibilitate.

Apelul pentru programe multianuale se lansează doar în sesiunea din septembrie. Aplicația online va fi deschisă în 1 septembrie, pentru perioada 1 – 30 septembrie.

Ajutorul public nerambursabil este de 90%, astfel că beneficiarii vor asigura din surse proprii contribuția de 10% din valoarea proiectului. Proiectele aprobate pentru finanțare vor debuta în ianuarie 2018.

Alte articole

Leave a Comment