„Dicţionarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu” – un nou volum apărut la Editura „Caiete Silvane”

La Editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a apărut o nouă carte: Grigorie M. Croitoru – „Dicţionarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu”. Grigorie M. Croitoru s-a născut la data de 1 februarie 1939 în satul Preoteşti, comuna Goruneşti, judeţul Vâlcea, fiind fiul lui Marin Gh. Croitoru şi al Mariei Croitoru. Absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a fost profesor timp de 45 de ani în învăţământul preuniversitar. Este etnolog, membru ASER (Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România), lexicograf şi scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membru al Asociaţiei Scriitorilor din Sălaj, autor şi coautor al unui mare număr de cărţi: 29 de volume de proză, teatru, publicistică şi eseu contemporan şi 14 cărţi cu conţinut etnofolcloric şi lexicografic (în tandem cu Maria V. Croitoru). „Lucrarea de faţă este, în primul rând, un dicţionar al substantivelor din poeziile marelui poet (Mihai Eminescu, n.r.), şi realizată ca atare. Ea înregistrează cu mijloace lexicografice substantivele din vololumul <<Poezii>>, ediţie îngrijită de Perpessicius, cuvânt înainte de Mihai Beniuc, apărut în anul 1965 la Editura pentru Literatură. Prelucrarea lexicografică a materialului s-a făcut ţinându-se seama de normele fundamentale ale dicţionarelor existente. Ilustrarea sensurilor s-a făcut prin citate alese din poeziile cuprinse în volumul amintit, respectiv poezii publicate în timpul vieţii (antume) – 86 poezii; postume – 155 de poezii; anexe – 50 poezii. Citatele ilustrative sunt urmate de indicarea sursei de provenienţă, adică de titlul poeziei din care provine, oferind în felul acesta cititorului posibilitatea de a verifica şi a se edifica nu numai asupra accepţiilor în care diverse substantive sunt folosite de Eminescu, ci şi asupra insistenţei cu care ele se repetă în poezii”, scrie autorul în postfața volumului. “Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Leave a Comment