Clienții păgubiți prin întreruperile de curent vor primi despăgubiri și compensații

Un ordin nou al Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) stabilește noi obligații pentru firmele de distribuție de energie electrică în cazul în care au loc deranjamente/întreruperi de energie electrică. Dacă este cazul cazul, ele vor plăti simultan și despăgubiri, și compensații clienților afectați. Ordinul 25/2021 are următorul cuprins: “În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță și o despăgubire, el primește atât despăgubirea, cât și compensația”. Vechea reglementare prevedea următoarele: “În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță, și o despăgubire, el primește fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare”. Dispoziția legală se referă la standarul de distribuție a energiei electrice și, după cum vedeți, acum se acordă, cumulat, și despăgubiri și compensații clientului păgubit de o pană de curent, nu doar una sau doar alta, ca până acum. Mai exact, în noua reglementare se specifică faptul că aceste compensații se acordă în general în cazurile în care fie alimentarea cu energie electrică nu este reluată în timpul regulamentar (șase ore în orașe, patru ore în orașele reședință de județ, 12 ore în mediul rural) sau dacă au loc prea des întreruperi lungi (mai mult de opt într-un an la oraș sau 12 la țară), în condiții de vreme normală. Compensațiile se acordă automat și sunt, pentru fiecare eveniment, de 30 de lei pentru clienții racordați la joasă tensiune, 200 pentru cei racordați la medie tensiune și 300 de lei cei racordați la înaltă tensiune.

Leave a Comment