Arta maestrului Ioan Sima, cuprinsă într-un album

Galeria de Artă „Ioan Sima” din municipiul Zalău a găzduit, în cursul acestei săptămâni, lansarea unui volum de artă, a unei ample monografii, despre viaţa şi opera maestrului Ioan Sima. Albumul, care poartă numele ilustrului pictor, cuprinde reproduceri a celor mai semnificative lucrări din opera maestrului aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă (MJIA) Zalău.
Arta lui Sima a fost abordată din punct de vedere critic de autori şi critici de artă, iar analizele cele mai cuprinzătoare şi mai documentate au fost cele ale lui Eugen Schileru, Mircea Ţoca şi Negoiţă Lăptoiu, studii care au fost cuprinse în noul volumul.
Biografia maestrului şi a familiei este munca cercetătorului ştiinţific dr. Marin Pop, specialistul în istorie modernă a MJIA Zalău, iar printre principalii colaboratori ai ediţiei se numără Marcela Băbănaş – muzeograf şi Szabo Attila- şef de secţie şi coordonator de ediţie. Cei doi au contribuit în primul rând la cercetarea şi documentarea de specialitate privind identificarea, selectarea şi prelucrarea materialului bibliografic, documentar şi imagistic, iar consultanţa de specialitate, esenţială în elaborarea acestei lucrări, a fost oferită de Maria Pia Badiu – muzeograf şef de secţie pe vremea când maestrul a realizat donaţia către muzeu. În volumul „Albumul Ioan Sima”, pe lângă textele publicate, apar şi citate de la contemporanii maestrului, artişti şi critici de artă, prieteni şi cunoscători de artă, preluate din ediţiile precedente şi din dosarele muzeului donate de Zoe Iustina Martin. Albumul cuprinde şi câteva interviuri realizate cu Ioan Sima de către Ilie Călian, , Eugenia Gavra, Ion Nicaş, Mircea Ţoca, Mircea Breban, Ileana Petrean-Păuşan, interviuri apărute apărute în presă.
Lucrarea dedicată maestrului Sima abordează subiecte vaste şi se adresează unui public cât mai numeros. Aceasta poate fi achiziţionată de la standul muzeului.

Alte articole

Leave a Comment