Calendar istoric al judeţului Sălaj: 5 ianuarie

1919: la Ulciug se constituie Comitetul Naţional Român, condus de Ilie Husti

S-a întâmplat în 5 ianuarie

1589 – A murit regina Catherina de Medici (n.13.04.1519).
1716 – Nicolae Mavrocordat este numit domn în Ţara Românească. Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească.
1805 – Cea dintîi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea ei în proprietate absolută a boierului – Aşezamîntul agrar al lui Alexandru Moruzi.
1819 – Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi dregătoriile de dragomani ai Divanului otoman şi ai Amiralităţii otomane urmau a fi ocupate, prin rotaţie, de 4 familii fanariote.
1828 – S-au deschis, la Iaşi, cursurile „Şcolii de româneşte şi latineşte”, la mănăstirea Trei Ierarhi, conduse de Iordache Săulescu.

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. mucenici Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitichia

• Greco-catolic: Ss. Teopempt şi Teona, martiri († secolul al III-lea); Sf. Sinclitica, cuvioasă († secolul al IV-lea)

• Reformat: Agota, Richard

• Romano-catolic: Sf. Telesfor, papă, martir

One Thought to “Calendar istoric al judeţului Sălaj: 5 ianuarie”

  1. […] 1919: la Ulciug se constituie Comitetul Naţional Român, condus de Ilie Husti S-a întâmplat în 5 ianuarie 1589 – A murit regina Catherina de Medici (n.13.04.1519). 1716 – Nicolae Mavrocordat este numit domn în Ţara Românească. Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească. 1805 – Cea dintîi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea ei în proprietate absolută a boierului – Aşezamîntul agrar al lui Alexandru Moruzi. 1819 – Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi dregătoriile de dragomani… Citeste mai mult […]

Leave a Comment