Finanțările nerambursabile pentru furnizorii de servicii sociale, prelungite de administrația județeană

Consiliul Județean Sălaj a prelungit până în 30 aprilie 2023 durata de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult și fundațiile care acordă asistență socială vârstnicilor dependenți și persoanelor cu dizabilități. Aproximativ 500 de persoane defavorizate din Sălaj au beneficiat, în 2022, prin intermediul acestui program, de servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi, cantine sociale și în centre de zi pentru copii și tineri cu dizabilități. De asemenea, au fost cofinanțate 53 de locuri de muncă – majoritatea în mediul rural, iar 22 de entități prestatoare de servicii sociale au fost sprijinite să funcționeze. Suma lunară acordată pentru norma întreagă a unui lucrător social cu studii medii reprezintă echivalentul a 90 la sută din salariul minim pe economie, inclusiv plata aferentă contribuției asiguratorie pentru muncă, diferența de 10 la sută fiind partea de cofinanțare a beneficiarului. Finanțarea proiectelor de asistență socială are ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și a confortului psiho-social pentru: persoanele vârstnice dependente peste 65 de ani, afectate de boală, sărăcie și excluziune socială, care nu se pot gospodări singure și necesită îngrijire; persoanele cu dizabilități; copiii și tinerii cu dizabilități aflați în dificultate; evitarea instituționalizării și menținerea vârstnicilor în mediul lor natural, prin implicarea unităților de cult sau a entităților care oferă asistență socială și servicii de specialitate. Programul a beneficiat în anul 2022 de un buget de 1,5 milioane de lei.

2 Thoughts to “Finanțările nerambursabile pentru furnizorii de servicii sociale, prelungite de administrația județeană”

  1. […] Consiliul Județean Sălaj a prelungit până în 30 aprilie 2023 durata de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult și fundațiile  » Mai multe detalii […]

  2. […] Consiliul Județean Sălaj a prelungit până în 30 aprilie 2023 durata de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult și fundațiile Citeste mai mult […]

Leave a Comment