Calendar istoric al judeţului Sălaj: 5 ianuarie

1919: la Ulciug se constituie Comitetul Naţional Român, condus de Ilie Husti

 

S-a întâmplat în 5 ianuarie

  • 1589 – A murit regina Catherina de Medici (n.13.04.1519).
  • 1716 – Nicolae Mavrocordat este numit domn în Ţara Românească. Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească.
  • 1805 – Cea dintîi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea ei în proprietate absolută a boierului – Aşezamîntul agrar al lui Alexandru Moruzi.
  • 1819 – Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi dregătoriile de dragomani ai Divanului otoman şi ai Amiralităţii otomane urmau a fi ocupate, prin rotaţie, de 4 familii fanariote.
  • 1828 – S-au deschis, la Iaşi, cursurile „Şcolii de româneşte şi latineşte”, la mănăstirea Trei Ierarhi, conduse de Iordache Săulescu.

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. mucenici Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitichia

• Greco-catolic: Ss. Teopempt şi Teona, martiri († secolul al III-lea); Sf. Sinclitica, cuvioasă († secolul al IV-lea)

• Reformat: Agota, Richard

• Romano-catolic: Sf. Telesfor, papă, martir

Leave a Comment