Calendar istoric al judeţului Sălaj – 30 Mai

1881: îşi începe activitatea Asociaţia Muzeistică din Sălaj

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Cuvioşii Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. mucenic Natalie

• Greco-catolic: Sf. Isachie, cuvios († 383)

• Reformat: Johanna, Janka
• Romano-catolic: Sf. Ferdinand, rege; Sf. Ioana d’Arc, fecioară

Alte articole

Leave a Comment