Calendar istoric al judeţului Sălaj – 26 Iunie

1924: se inaugurează Şcoala din Sighetu Silvaniei

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, episcopul Goţiei

• Greco-catolic: Sf. David, cuvios († 530)

• Reformat: Pal
• Romano-catolic: Ss. Ioan şi Paul, martiri

Leave a Comment