Calendar istoric al judeţului Sălaj: 26 august

1950: la Zalău se inaugurează Biblioteca Centrală, în spaţiul Ateneului Cultural

S-a întâmplat în 26 august

  • 1548 – S-a încheiat, la Iaşi, Tratatul de închinare şi credinţă, de comerţ şi de procedură judiciară, între Iliaş, domn al Moldovei, şi principele Ioan Sigismund Zapolya, rege al Ungariei şi Transilvaniei. S-a stabilit comerţul liber al negustorilor transilvăneni, în schimbul plăţii taxelor vamale.
  • 1834 – Prime încercări de navigaţie aeriană. Cu prilejul înscăunării domnitorului Mihail Sturza, în Moldova, gazeta “Albina românească” relata că “s-a slobozit un mare glob aerostaticesc”, iar după ce “s-au ridicat la oarecare înălţime”, din el s-au împrăştiat foi cu versuri festive.
  • 1860 – A fost instituită, la Paris, prima agenţie diplomatică a Principatelor Unite.
  • 1867 – A avut loc, la Paris, primul Congres Internaţional de Medicină.
  • 1870 – A fost inaugurată gara din Cluj-Napoca pe linia de cale ferată Oradea-Cluj- Braşov, construită între 1867-1873.

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Ss. mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic

• Greco-catolic: Ss. Adrian şi Natalia, soţi, martiri († secolul al III-lea)
• Reformat: Endre, Rita

• Romano-catolic: Sf. Cezar de Arles, episcop

Leave a Comment