Calendar istoric al judeţului Sălaj – 25 Februarie

1520: Ştefan Báthory III moşteneşte de la familia Bánffy o parte din Ţinutul de sub Meseş

CALENDAR CREŞTIN:

Ortodox: Sf. Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului; Ss. mucenici Alexandru şi Ipatie

Greco-catolic: Sf. Tarasiu, arhiepiscop († 806)

Reformat: Matyas

Romano-catolic: Sf. Lazăr

Leave a Comment