Calendar istoric al judeţului Sălaj: 20 septembrie

1777: reprezentanţii asociaţiilor de stradă din Zalău cer Conventului de la Cluj-Mănăştur parafarea tuturor privilegiilor oraşului

S-a întâmplat în 20 septembrie

  • 1702 – A fost inaugurat Palatul de la Mogoşoaia, aşa cum stă scris pe pisania din foişorul de pe latura de răsărit a palatului.
  • 1850 – A apărut, la Paris, „România viitoare”, revistă politică sub redacţia unui grup de exilaţi români care, după înăbuşirea Revoluţiei române de la 1848, au fost obligaţi să trăiască în Franţa.
  • 1862 – S-au inaugurat cursurile Şcolii Militare, la Bucureşti. La festivitatea de deschidere, domnitorul Alexandru Ioan Cuza spunea: “Sunt fericit de a prezida astăzi inaugurarea unei singure şcoli militare a României, unde întâia oară se găsesc împreună elevi de dincoace şi de dincolo de Milcov”.
  • 1878 – S-a născut scriitorul şi omul politic Upton Sinclair; romanele sale, inspirate din realităţile nord-americane, au avut un puternic impact social (“Jungla”, “Speculanţii de bursă”) (m.25.11.1968).

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Ss. mare mucenic Eustatie, soţia sa Teopista şi cei doi fii Agapie şi Teopist

• Greco-catolic: Ss. Eustaţiu şi Teopista cu fiii lor Agapiu şi Teopist, martiri († secolul al II-lea)

• Reformat: Frida

• Romano-catolic: Ss. Martiri din Coreea

Leave a Comment