Calendar istoric al judeţului Sălaj – 13 Iulie

1930: se pune piatra de temelie a Bisericii greco-catolice din Zalău

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Soborul sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara

• Greco-catolic: Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Ştefan Taumaturgul, cuvios († 797)

• Reformat: Jeno
• Romano-catolic: Sf. Henric, împărat; Sf. Eugen, episcop şi însoţitorii, martiri

Leave a Comment