Calendar istoric al judeţului Sălaj – 1 Iunie

1838: sunt finalizate lucrările la clădirea ce azi găzduieşte Primăria Zalău

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. mucenic Justin Martirul şi Filosoful; Ss. mucenici Hariton, Firm şi Valerian

• Greco-catolic: Sf. Iustin Filosoful, cu însoţitorii săi, martiri († 165)

• Reformat: Punkosd 2 napja – Klotild
• Romano-catolic: Sf. Iustin, filozof martir

Leave a Comment