Locuri de muncă 7.03.2019

***Consiliul Judeţean Sălaj organizează, în data de 01.04.2019 ora 10.00 proba scrisă şi într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise interviul, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă: Inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul proceduri ex-ante investiții din cadrul Direcţiei monitorizare investiţii publice. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul obligatoriu al dosarelor de înscriere şi bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacantă sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj şi pe site-ul instituţiei www.cjsj.ro” , sau informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane,salarizare şi organizare, telefon 0260-614120 interior 134.

*** SC MATRA IMPEX SRL angajează AGENT COMERCIAL – DISTRIBUŢIE MATERIALE PSI. Relaţii la telefon 0260 661403 sau 0752 244735.

*** CESIMEX angajează TÂMPLARI ŞI MUNCITORI NECALIFICAŢI. CV-urile se depun la sediul firmei din Cehu Silvaniei, str. Plopilor nr. 1, judeţul Sălaj sau pe adresa de email cesimexsecretariat@yahoo.com Informaţii la telefon 0372 752740 sau 0722 220234.

*** Angajez şoferi cu experienţă pentru curse internaţionale (echipaj). Informaţii la telefon: 0744/403010

*** Bellinea ANGAJEAZĂ: Operator CNC cu experienţă, Personal în tapiţerie, Tâmplari/personal în Montaj, Vopsitor şi Confecţioneri. Pentru mai multe informaţii la numerele de telefon 0260618101 sau 0758.027.202.

 

 

Leave a Comment