Locuri de muncă 5.07.2019

*** Consiliul Judeţean Sălaj cu sediul în Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12 organizează, în data de 29.07.2019 ora 10.00 proba scrisă şi într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise interviul, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă: Inspector de specialitate gradul II la Biroul proiectare din cadrul Direcţiei arhitect şef. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul obligatoriu al dosarelor de înscriere şi bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacantă sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj şi pe site-ul instituţiei www.cjsj.ro” , sau informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane,salarizare şi organizare, telefon 0260-614120 interior 134.

*** Societate Comercială angajează în condiţii avantajoase lăcătuş mecanic şi curăţitor-sablator sau necalificat. Relaţii la tel: 0360566238 / 0723527681 sau office@romdinarom.ro

*** Evoca Manufacturing S.R.L.  ANGAJEAZĂ Responsabil linie producţie. Pentru informaţii şi detalii: tel.: 0748 207031, pentru CV-uri: hr.romania@evocagroup.com

*** Hanna Instruments Scientific Park angajează mecanici, electronişti, chimişti. Relaţii la telefon 0372 606 004 sau email recruiting@hanna.ro.

Alte articole

Leave a Comment