Locuri de muncă 30.05.2019

*** Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj organizează concurs în perioada 24.06.2019 – 27.06.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie pe perioadă determinată, din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SĂLAJ, în baza H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Denumirea posturilor: 2 posturi de Consilier cadastru gradul II, posturi contractuale vacante pe perioadă determinată, în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică. Detaliile privind concursul pot fi consultate pe site-ul instituției www.ocpisalaj.ro, precum și la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, sau la telefon 0260.618322, persoană de contact POPȘA Anca.

*** COMUNA CRASNA  organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe durată determinată, de REFERENT II, la compartimentul evidența persoanelor. Date contact: adresa de corespondență: loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj, tel/fax: 0260636066, e-mail: primaria@crasna.ro, site:www.primariacrasna.ro.

*** WEST OIL angajează lucrători -gestionari staţie distribuţie carburanţi Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email: adrian.kurti@westoil.ro Relaţii la telefon 0741332595.

*** Societate commercială angajează urgent lăcătuși mecanici și sudori. Program de lucru de 8 ore, salariu atractiv. Relații la telefon: 0744.663.779 sau 0742.946.558.

*** S.C. BRENA INTER TRANS S.R.L. angajează şoferi profesionişti, categoria C+E. Relaţii la telefon: 0749 401287

Alte articole

Leave a Comment