Locuri de muncă 28.09.2020

*** Consiliul Judeţean Sălaj cu sediul în Zalău, organizează, în data de 19.10.2020, ora 10.00 proba practică şi interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă: Muncitor calificat la Serviciul administrativ din cadrul Direcţiei patrimoniu. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul obligatoriu al dosarelor de înscriere şi bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacantă sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj şi pe site-ul instituţiei www.cjsj.ro”, sau informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare şi organizare, telefon 0260-614120 interior 134.

*** Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, organizează în perioada 20-22 octombrie 2020, concursul pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante și temporar vacante: 1 post – referent – în cadrul secției de conservare și promovare a culturii tradiționale; 1 post – redactor – în cadrul compartimentului Revista și Editura „Caiete Silvane” ; 1 post – instrumentist contrabas – în cadrul secției Ansamblul Folcloric Meseșul; 1 post – dansator 0,5 normă – în cadrul secției Ansamblul Folcloric Meseșul; Conținutul obligatoriu al dosarelor de înscriere și bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de execuție vacante și temporar vacante sunt afișate la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și pe site-ul instituției www.culturasalaj.ro

*** Societate comercială angajează medic veterinar. Telefon 0740 051737.

*** Angajăm femeie de serviciu 1 oră/zi. Relaţii la telefon 0260 611364.

***Angajez muncitor necalificat pentru atelier de vulcanizare. Relaţii la numerele de telefon 0741 188593, 0748 139344, 0744 337437.

*** Societate de confecții textile angajează croitorese cu experiență pentru mostre și seria zero. Informații la telefon fix 0260 630 000 și mobil 0784 001 428.

Leave a Comment