Locuri de muncă 19.12.2018

*** Consiliul Judeţean Sălaj cu sediul în Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12 organizează, în data de 17.01.2019, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 21.01.2019, ora 10.00 interviul, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă: Referent treapta IA la Compartimentul administrare post-implementare din cadrul Direcţiei monitorizare investiţii publice. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul obligatoriu al dosarelor de înscriere şi bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacantă sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj şi pe site-ul instituţiei www.cjsj.ro”, sau informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare şi organizare, telefon 0260-614120 interior 134.

*** Primăria Municipiului Zalău organizează concurs în data de 16 ianuarie 2018, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr. 3, pentru ocuparea unui post vacant – funcţie contractuală de paznic din cadrul Serviciului administrativ. Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr. 3, Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30, telefon 0260-610550, interior 104, iar bibliografia şi actele necesare pentru înscriere la concurs sunt afişate la sediul şi pe pagina de internet a primăriei www.zalausj.ro.

*** Brantner angajează CONDUCĂTOR AUTO CAT. C. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email cristina.takacs@brantner.com; număr telefon contact 0360/100305 sau la sediul societăţii în loc. Zalău, Strada Corneliu Coposu nr. 3, Parter.

*** CLIO Group angajează muncitor în construcții și inginer constructor. Telefon 0722 330120.

Leave a Comment