Sprijin financiar pentru producătorii agricoli sălăjeni din sectorul vegetal

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, efectuează plata ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Suma autorizată la plată depășește 56 de milioane de lei și se acordă solicitanților care au accesat această formă de ajutor de stat, din finanțare externă nerambursabilă.Valoarea grantul financiar unitar este de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha. Obiectivul acestei scheme de sprijin financiar l-a reprezentat asigurarea unui grant producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 12 august 2022, cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care o desfășoară.

Leave a Comment