Sălăjenii cu gospodării la țară pot primi 15.000 de euro pentru dezvoltarea unor mici afaceri

Persoanele care dețin în prezent mici exploatații agricole pot primi 15.000 de euro prin intermediul unei linii de finanțare destinată sprijinirii fermelor mici. Sunt eligibili fermierii care dețin câteva hectare de teren sau un număr mic de animale în ferma proprie. Programul de finanțare este programat pentru lansarea în cursul acestei luni, conform unei planificări recente publicate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Prin intermediul submăsurii 6.3 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), micii fermieri pot primi o sumă de 15.000 de euro pentru dezvoltarea exploatațiilor deținute în prezent. Pentru ca acest lucru să se întâmple, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții eliminatorii, condiții pe care le vom prezenta în cadrul articolului de astăzi.

Linia de finanțare nu este încă activă, primele proiecte urmând a fi primite mai târziu în această lună, dacă planificarea făcută săptămâna trecută de AFIR va fi respectată.

Ajutorul financiar poate fi accesat doar de către micii fermieri

Cei 15.000 de euro pot fi încasați doar de către persoanele care dețin în proprietate sau care exploatează, la data depunerii cererii de finanțare, ferme de mici dimensiuni.

Conform ghidului solicitantului, o fermă mică este exploatația agricolă cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999  S.O. (standard output, în limba engleză sau valoarea producției standard, în limba română).

Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului astfel: în Registrul Unic de Identificare la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA); în Registrul Național al Exploatațiilor ținut de Agenția Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; la Primărie în Registrul agricol.

Valoarea producției standard este calculată în funcție de cultura de plante sau specia de animale din cadrul gospodăriei, fiind stabilită pentru un hectar (în cazul fermelor vegetale) sau pentru un animal sau 100 de animale (în cadrul fermelor zootehnice).

Pentru a înțelege mai ușor care sunt limitele inferioare și superioare ale unei mici ferme agricole, eligibile în cadrul acestei măsuri, vom prezenta mai jos câteva exemple: pentru o cultură de grâu sunt necesare între opt și 18 hectare; pentru o cultură de cartofi sunt necesare între 1,3 și 3,2 hectare; pentru o cultură de legume în câmp este necesară o suprafață cuprinsă între 6.000 de metri pătrați și 1,4 hectare; pentru o cultură de legume în sere sau solarii este necesară o suprafață cuprinsă între 1.100 de metri pătrați și 2.600 de metri pătrați.

În cazul gospodăriilor axate pe creșterea animalelor, o fermă este eligibilă dacă deține următorul număr de animale: între patru și nouă vaci de lapte; între 180 și 430 de găini ouătoare; între 80 și 190 de stupi de albine.

Evident, o gospodărie agricolă poate fi mixtă, având atât o componentă vegetată, cât și zootehnică.

 

Cine poate solicita ajutorul financiar nerambursabil

În cadrul submăsurii 6.3 din PNDR, sunt eligibile următoarele categorii de solicitanți: persoanele fizice autorizate; întreprinderile individuale; societățile cu răspundere limitată.

Totodată, și reprezentanții legali ai acestor entități trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să dețină dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă pentru exploatația agricolă; să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de finanţare; să aibă studii  minime de 8 ani clase.

În cadrul unei familii (soț/ soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei (PFA, II, SRL).

 

Se acordă un ajutor financiar de 15.000 de euro

Beneficiarii ale căror proiecte au fost selectate pentru finanțare vor semna o decizie de finanțare cu AFIR și vor încasa un ajutor financiar nerambursabil de 15.000 de euro. Banii vor fi plătiți ca o sumă forfetară, astfel: 75 la sută din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 25 la sută din cuantumul sprijinului se va acorda doar dacă proiectul a fost implementat corect, însă fără a depăși trei sau cinci ani (cinci ani fiind termenul pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea deciziei de finanțare.

Implementarea corectă a planului de afaceri presupune îndeplinirea mai multor condiții exprimate în ghidul solicitantului: comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 la sută din valoarea primei tranșe de sprijin; stabilirea domiciliului sau sediului social a solicitantului pe raza unității administrativ teritoriale (UAT) în care exploataţia este  înregistrată; locul de muncă al fermierului trebuie să fie, de asemenea, pe raza aceleiași UAT sau în zona limitrofă acesteia.

În cazul în care se constată că beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a planului de afaceri, finanțatorul poate solicita returnarea banilor plătiți în prima tranșă beneficiarului.

Sprijinul de 15.000 de euro va fi utilizat pentru implementarea completă a planului de afaceri şi a activității economice desfăşurată de beneficiar.

 

Leave a Comment