Principalele reguli pentru a nu-ți transforma recolta într-un dezastru

Canicula şi organizarea deficitară a lucrărilor duc, în fiecare an, la dezastre pe terenurile agricole, incendiile de mirişti punând în pericol aşezările omeneşti, vieţile persoanelor şi traficul rutier.

Vizaţi de avertismentele pompierilor solicitaţi an de an să intervină pentru stingerea incendiilor de mirişti sunt, deopotrivă, proprietarii de terenuri agricole, deţinătorii de utilaje agricole şi de transport, precum şi restul cetăţenilor. Toţi trebuie să cunoască măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare a cerealelor păioase. Cele mai importante recomandări ale ISU în scopul preîntâmpinării transformării recoltei în dezastru sunt:

– lanurile se vor izola prin fâşii, arate cu lăţimea de minim 20 de metri, pentru a opri propagarea incendiilor;

– suprafeţele de teren cultivate cu cereale păioase se vor marca cu indicatoare de interzicere şi avertizare;

– direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului predominant;

– paiele rezultate în urma recoltării cerealelor se vor strânge în maximum două zile;

– maşinile se vor parca pe câmp la o distanţă de cel puţin o sută de metri faţă de lanurile nerecoltate şi 50 de metri faţă de construcţii sau cai ferate;

– se vor stabili şi dota corespunzător locurile pentru fumat amenajate premergător începerii recoltării, în zone protejate;

– lucrările de reparaţii şi alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi se vor face în locuri special amenajate, la o distanţă de cel puţin o sută de metri faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele.

– la punctele de recoltare se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum şi platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă.

– toate maşinile şi utilajele agricole, precum şi cele care au acces în zonele cu vegetaţie uscată sau deşeuri combustibile vor fi dotate cu stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada de minimum doi metri.

– proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri le este interzisă incendierea miriştilor, stufărişului sau a vegetaţiei uscate, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a primăriilor şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile respective.

Leave a Comment