Primarii ar putea dispune acordarea ajutoarelor de urgență

Plata unor sume de bani sau acordarea de ajutoare în natură, de către primăriile din localități, sunt cuprinse într-un proiect legislativ inițiat de un grup de parlamentari UDMR, proiect ce a fost deja aprobat atât de Senat, cât și de Camera Deputaților – în calitate de cameră decizională. Proiectul prevede posibilitatea acordării de ajutoare de urgență gospodarilor care au fost afectați de epidemii, epizootii, calamităţi, incendii sau accidente și prin dispoziția primarilor, nu doar a Guvernului, așa cum este în prezent.

Primarii pot dispune acordarea ajutoarelor de urgență

O modificare importantă propusă de parlamentarii-inițiatori se referă la articolul 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care introduce și primarii pe lista autorităților care pot dispune ajutoarele de urgență, în vechea lege menționându-se doar Executivul ca instituție care poate intreprinde acest demers. ”Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii precum și pentru alte situații deosebite care pot conduce la riscul de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau străinătate, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local”, se mai specifică în documentul remis portalului Agrointeligența, document care introduce trei situații noi pentru care se pot acorda ajutoare și anume epidemii, epizootii și deces în țară sau străinătate. Acordarea ajutoarelor de urgenţă va avea la bază, potrivit proiectului de lege amintit, “cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure”. Ajutoarele se vor stabili fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin hotărâre a consiliului local. Aceasta va cuprinde şi metodologia ori procedura sau condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgență, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate, după caz, din bugetul de stat, respectiv din bugetul local. În plus, conform propunerii legislative, aceste ajutoare nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat. În cazul decesului unei persoane dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Acesta se va acorda, conform prevederilor proiectului, ”unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea”. Dacă acest proiect va ajunge să se aplice, Guvernul va trebui să modifice, potrivit prevederilor acestuia, la propunerea Ministerului Muncii, și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul legislativ trebuie adoptat și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, pentru a se aplica. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de preşedintele Klaus Iohannis  și publicată în Monitorul Oficial.

Leave a Comment