Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea ciupercilor din fam. Peronosporaceae, care induc boli la plante cunoscute sub numele de mane, precum și pentru apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot produce pierderi considerabile de recolta sau chiar să compromită culturile de legume: cartof, tomate, vinete, ardei. Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari și umiditate atmosferică mare sunt foarte favorabile atacului.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni: mana solanaceelor (Phytophthora infestans), mana ardeiului (Phytophthora capsici) și pătarea brună a frunzelor (Alternaria porri), la culturile de cartof, tomate, vinete, ardei se recomandă ca în această perioadă, să se efectueze un tratament chimic folosind unul din următoarele fungicide cu acțiune de contact, preventivă:
– Vondozeb – 2 -2,5 kg/ha sau
– Polyram DF – 1,8 kg/ha sau
– Antracol 70 WP – 1,5 – 2,5 kg/ha sau
– Bravo 500 SC – 2,0 l/ha, sau una din combinațiile de produse cu acțiune sistemică, preventivă care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea);
– Curzata Manox – 2,5 kg/ha + Teldor 500 SC – 0,8 l/ha sau
– Ortiva 250 SC – 0,075% (0,75 l/ha) + Switch 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– Melody Compact 49 WG – 2 kg/ha + Teldor 500 SC – 0,8 l/ha sau
– Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha + Teldor 500 SC – 0,8 l/ha sau
– Aliette 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + Teldor 500 SC – 0,8 l/ha sau
– Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Switch 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– Manoxin M 60 PU – 0,4 % (4 kg/ha) + Switch 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha.
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete prezintă simptome de ofilire în soluţia de stropit se adaugă produsul Topsin 70 WDG – 0,05 – 0,1 % sau Topsin M 70 – 0,05 – 0,1% (0,5 l/plantă). Tratamentul este obligatoriu la culturile din spații protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente).
Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, în funcție de condițiile climatice și de tipul de acțiune al produsului (contact sau sistemic), folosind un produs cu substanță activă diferită față de cel de la tratamentul anterior.
Condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea tripsilor, afidelor și acarienilor la cultura de tomate, vinete, și ardei. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile, folosind una din cobinaţiile de produse :
1. Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Ortus 5 SC – 0,1% (1l p.c./ha) + Mospilan 20 SP – 0,025%;
3. Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05%;
4.Nissorun 10 WP – 0,04% + Match 050 EC – 0,15%;
5.Invert 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + Match 050 EC – 0,15%.
Pe parcelele unde se constată prezența adulților sau larvelor Gândacului din Colorado (5 – 10 larve/plantă sau un gândac la 4 – 5 tufe), tratamentul se complexează cu unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 60 – 80 gr/ha;
2. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha;
3. Lider 200 SL – 0,3 l/ha;
4. Proteus OD 110 – 0,4 l/ha;
5. Coragen – 62,5 ml/ha;
6. Pyrinex Quick – 1,0 l/ha.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depășește 4 m/s și dacă insolația este puternică.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Marius Stana

Leave a Comment