Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotică și bacteriană: rapănul mărului produs de ciuperca Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciuperca Podosphaera leucotricha, focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor – G1 (Carpocapsă pomonella) care pot cauza pierderi importante la culturile de măr și păr.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. Karate Zeon – 0,015% + Orius 25 EW – 0,05%;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Shavit F 72 WDG – 0,2%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Stroby DF – 0,013%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Folicur Solo 250 EW – 0,6 l/ha;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,015%;
8. Proteus OD 110 – 0,05% + Stroby DF – 0,013%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 21.05.2018 – 25.05.2018

Al doilea tratament se repetă la 8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea), tratamentul se repetă la 9 – 14 zile.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice:
Champion 50 WP – 0,04% sau
Funguran OH 50 WP – 0,04% sau
Cuproxat Flowable – 0,35% sau
Flowbrix – 3,750 l/ha.
Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depășește 4 m/s și dacă insolația este puternică.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Stana Marius

Leave a Comment