Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotica și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.) și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor – G1 (Laspeyresia funebrana) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. Karate Zeon – 0,015% + Orius 25 EW – 0,1% + Captan 80 WDG – 0,15%;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Signum – 0,05% + Dithane M 45 – 0,2%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha ;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Bravo 500SC – 0,15%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Chorus 75 WG – 0,02%;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,02%.

Perioada optimă de tratament: 16.05.2018 – 20.05.2018.
Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fără ploi), intervalul dintre cele două tratamente va fi mai aproape de 15 zile.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din combinațiile de produse:
1. Score 250 EC 0,02% + Calypso 480 SC – 0,02%;
2. Syllit 400 SC – 0,2% + Dithane M 45 – 0,2% + Fastac 10 EC – 0,02% ;
3. Topsin 70 WDG – 0,07% + Karate Zeon – 0,015% ;
4. Bravo 500SC – 0,15% + Faster 10 CE – 0,025%

Perioada optimă de tratament: 16.05.2018 – 20.05.2018;
Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul.

Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depășește 4 m/s și dacă insolația este puternică.
Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https ://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Înscri și respectați instrucțiunile și informațiile nscribe pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Coordonator OF,
Stana Marius

Leave a Comment