Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor foliare și ale tulpinii (făinare, rugini, septorioza, pătarea în ochi a tulpinii, fuzarioza, înnegrirea cerealelor) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, ovăz).
Pentru prevenire și combatere, recomandăm aplicarea a două tratamente, folosind unul din produsele de protecție a plantelor:
Amistar Xtra 280 SC – 0,5 l/ha;
Orius 25 EW – 0,5 l/ha;
Evolus – 1,0 l/ha;
Topsin 70 WDG – 1 kg/ha;
Mirage 45 EC – 1,0 l/ha;
Impact 25 – 0,5 l/ha.
Pe parcelele unde se semnalează ploşniţa cerealelor (Eurygaster sp.), PED-ul fiind de 5 adulți/m², și gândacul avazului (Oulema melanopa), PED-ul fiind de 10 adulți/m² , în soluția de stropit se adaugă unul din insecticide:
Biscaya 240 OD – 0,16 – 0,2 l /ha;
Decis Mega 50 EW – 0,150 l /ha;
Pyrinex Quick – 1 l /ha;
Proteus OD 110 – 0,4 l /ha;
Kaiso Sorbie 5 EG – 0,15 kg/ha;
Karate Zeon – 0,150 l/ha;
Faster 10 CE – 150 ml/ha;
Novadim Progress – 3,0 l/ha.

Perioada optimă de tratament:
Tratamentul I – se aplică în faza fenologică de al doilea nod format;
Tratamentul ÎI – se aplică în faza fenologică de inspicare.

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment