Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea puricilor de pământ ai cruciferelor (Phyllotreta spp.).
Pagubele cele mai importante sunt provocate de adulți, care rod epiderma superioară a frunzelor de varză, conopidă, gulii, ridichi, hrean, muștar, etc. sub forma unor mici orificii dispuse în special pe marginea limbului foliar, frunza având un aspect ciuruit. În cazul unui atac puternic frunzele se usucă. Daune semnificative sunt înregistrate la răsadurile de varză și conopidă, sau după plantarea acestora, când suprafață frunzelor este redusă.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la semnalarea apariției în masă a adulților.
Pragul economic de dăunare (P.E.D.) la răsaduri este de 3-4 adulți/plantă, iar după înființarea culturilor, la plantele tinere, de 8-9 adulți/plantă.
Pentru combaterea acestora recomandăm să se efectueze tratament folosind unul din produse:
Faster 10 CE – 0,03% sau
Actara 25 WG– 0,02% sau
Decis Mega 50 EW – 0,02% sau
Karate Zeon – 0,015%.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Şef birou Oficiul
Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment